BitMappers Update Corona

Beste BitMappers,

In verband met de problematiek rond het covid-19-virus hebben we in samenspraak besloten de geplande lezing van vrijdag 20 maart 2020 te annuleren. Allicht zullen wij met onze ledenbijeenkomst qua aantal ver onder de richtlijnen van de overheid blijven, maar daar staat tegenover dat vele van onze leden gezien hun leeftijd tot de risicogroep horen. Daarom vinden we het onverantwoord om de bijeenkomst te laten doorgaan.

Gelieve jullie in tussentijd te houden aan de algemene richtlijnen: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en een gezonde persoon.

  1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
  1. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
  1. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  1. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
  1. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Contacteer je huisarts per telefoon zodra je koorts én keelpijn én hoest krijgt.
  1. Vermijd nauw contact met zieke personen.
  1. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Meer informatie?

  • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
  • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

Wij herevalueren de toestand in april en hopen intussen op jullie begrip te kunnen rekenen.

Vriendelijke groeten,

Het bestuur van de BitMappers Computerclub

Corona update VOC

In navolging van de richtlijnen van de Federale Overheid, heeft het DB bij hoogdringendheid de beslissing genomen om alle activiteiten in het Vrijzinnig Punt te annuleren en dit tot 20 april.

Dit houdt in dat geplande vergaderingen, activiteiten en verhuringen niet doorgaan.

Het kantoor blijft tot nader order open, maar niet-noodzakelijke afspraken en ontmoetingen worden uitgesteld tot na 20 april.

Op die manier willen we de verspreiding van het corona/covid-19 virus beperken en ook zij die kwetsbaar zijn beschermen.

Dit betekent dat ook onze tentoonstelling dit weekend niet verder gezet wordt.